O projektu

Cílem investičního záměru "Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu" je výroba materiálů na vlnitou lepenku. Hlavním výrobním zařízením budou vysokokapacitní papírenský stroj, zařízení pro rozvlákňování a třídění sběrového papíru a přípravu papírenské látky. K výrobě budou využívány dovážené suroviny (sběrový papír) a procesní látky.

Potřebné energie (teplo a hlavní podíl 63 % elektrické energie) budou zajištěny vlastním energetickým zdrojem zahrnujícím dva kotle na biomasu o tepelném výkonu 2 x 55,45 MWtep., kogenerační jednotku a kondenzační turbínu s odběrem tepla. Zbylá elektrická energie (37 %) bude nakupována. Pro najíždění kotelny bude omezeně využíván zemní plyn. Dále bude energeticky využíván bioplyn produkovaný čistírnou odpadních vod.

Vodní hospodářství závodu bude zahrnovat jímací objekt s úpravnou surové říční vody a vícestupňovou čistírnu odpadních vod s výustním objektem. Zdrojem surové vody a recipientem odpadních vod je řeka Morava.

Finální výrobky

Papírové materiály pro výrobu vlnité lepenky:

  1. Testliner (TL) pro horní a spodní krycí vrstvu o plošných hmotnostech 70 - 140 g/m2.

  2. Wellenstoff (WS) pro zvlněnou vrstvu mezi nimi o plošné hmotnosti do 110 g/m2.

Vstupní surovina

Dle údajů MŽP ČR ušetři opětovné zpracování sběrového papíru:

  1. 1000 tun sběrového papíru přibližně 3.000 m3 komunální skládky,

  2. zároveň dojde k úspoře cca 2500 - 4000 m3 nové dřevní hmoty.

Energetická spotřeba

Díky kontinuální spotřebě tepelné energie (páry) i elektrické energie papírenským strojem téměř po celý rok bude energetický zdroj závodu dosahovat celkové energetické účinnosti kolem 80 %.

Vodní hospodářství

Nezbytnou součástí vodního hospodářství bude i sofistikovaný systému vnitřní cirkulace (provozní voda se bude vracet zpět do výrobního procesu v rámci vnitřních okruhů) a možnost recirkulace (čerpání vody vyčištěné v ČOV zpět do výrobních provozů).