Základní parametry investičního záměru

250.000 tun

Roční kapacita výroby materiálu na vlnitou lepenku:

275.000 tun

Roční kapacita zpracování sběrového papíru

195.000 tun

Roční kapacita zpracování externí biomasy

7.000 mil. Kč

Investiční náklady před zahájením výroby

2 x 60 = 120 t/h páry

Instalovaný kapacitní výkon kotelny

2.054.000 GJ

Roční výroba tepla v energetice závodu

84.460 MWh

Roční výroba elektrické energie v energetice závodu

300

Počet vytvořených pracovních míst